Láska

"V každém z nás je láska.
Nemusíme ji hledat. Máme jí
každý dostatek. Láska v nás
znamená mít rád sám sebe
a lidi okolo sebe, vidět
v druhých lásku
a jen
samé
dobro,
chápat chyby
své i druhých s láskou.
Tam, kde je láska, je zdraví."Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Matka Země

MATKA ZEMĚ

 

CO ZASEJEME, TO SKLIDÍME.

MÁME MOŽNOST ZACHRÁNIT PLANETU ZEMI

A ZACHRÁNIT SEBE.

 

 

 

 

 

MODLITBA ZA PLANETU ZEMI  

Pane Bože, děkuji Ti s láskou a vděčností za dar
života na planetě Zemi. S pokorou a láskou Tě prosím,
ukaž mi cestu lásky a pomoci pro Matku Zemi.
Prosím o Boží lásku, Boží pomoc, Boží milost
a Boží ochranu pro Matku Zemi a pro
všechny její Děti. Děkuji Ti, Pane
Bože za lásku, pomoc
a zdraví pro
planetu
Zemi.
Miluji Tě,
Matko Země,
a dávám ti svoji čistou lásku.
Děkuji Ti, že jsi, s pokorou a láskou. AMEN.

Helena Zavadilová

MATKA ZEMĚ NÁS MILUJE A VOLÁ O POMOC

Matka Země nás miluje. Dává nám chléb, obživu, svoje plody a životodárnou vodu. Voda je základ života. Zdraví planety Země znamená zdraví jejích dětí, nás všech.

POMOZTE PLANETĚ ZEMI. Každý jsme zodpovědni za to, jaká naše planetě Země je a jaká bude pro naše děti a jejich děti. Dejme lásku sobě a planetě Zemi tím, že budeme zodpovědně používat ve svých domácnostech a na pracovištích ekologické výrobky, které neznečišťují naše životní prostředí a chrání zdraví planety Země.

LÁSKA JE CESTA.