Světlo za Branou

 

 

 

Krása

 

 

„Krása bytí, láska, radost a štěstí přichází

do našich životů tehdy, když poznáme

 sami sebe a když pochopíme, že svoje

 štěstí tvoříme my sami. My jsme

krása bytí, láska, radost

a štěstí,

v každé

 naší

 myšlence,

slově a skutku.“Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Děti světla


DĚTI JSOU NAŠI UČITELÉ

"Děti Světla jsou všude kolem nás. Mají úžasné Oči Světla a když se na Vás podívají, cítíte pohled dospělého moudrého člověka. Tato moudrost dětí, které nyní přicházejí na svět, je láska a Světlo Boží. Važme si jí a učme se od dětí. Nechejme je, ať nás vedou a ony nám ukáží, jak máme žít náš život.
"

Helena Zavadilová

Děti jsou základem a budoucností všeho příštího, příštích generací, našeho národa. Jsou naší nadějí v tvoření Dobra na Zemi. Mnoho dětí se rodí naplněných Světlem a láskou a v průběhu života, který prožívají, své Světlo mnohdy ztrácejí. Ve své kineziologické praxi jsem se setkala s mnoha dětmi, které na sebe chtěly upozornit rodiče a okolí svým chováním, které bylo způsobeno nezájmem rodičů, starostmi rodičů nebo rozvodem rodičů. Dětská láska je velká a všeodpouštějící. Děti si vždy myslí, že ony jsou tím důvodem, proč maminka pláče, proč tatínek odchází od rodiny. Rodiče mnohdy děti považují za hloupé nebo nezralé k tomu, aby jim něco vysvětlovali. Ale děti jsou úžasné a moudré, cítí se být v rovnosti k dospělým a touží po kráse a lásce. Když s nimi rodiče nekomunikují, dávají vinu samy sobě, a tak vznikají u mnoha dětí poruchy psychické i fyzické.

Podle toho, co dětem v průběhu jejich dětství darujeme, tak bude vypadat jejich celý život. Když darujeme lásku, vyrostou kolem nás lidé naplnění láskou, když darujeme Světlo, budou další generace plné Světla, když darujeme dobro, ……… Co zasejeme, to sklidíme. Děti jsou si s námi rovny. A to mnohdy nevidíme. Právě proto, že jsou si s námi rovny, mají také právo na Kineziologii Světla, na tu svoji Kineziologii Světla pro děti.

Na tuto myšlenku mě přivedla moje malá přítelkyně a klientka 11letá Leonka, která ke mně jezdí na terapii v kočárku. Její nožičky přestaly chodit, přestože to už kdysi uměly. Příčinou byl veliký a nezapomenutelný šok z rozchodu rodičů, který nakonec dopadl tak, že ji i její sestru vychovávají prarodiče a teta. Ani jeden z rodičů o ně nemá zájem. Tato moje přítelkyně se po jedné terapii na závěr pětkrát za sebou postavila sama na nohy. V ten den se rozhodla, že bude chodit a že bude rozdávat lásku a Světlo druhým lidem. V tu chvíli zářila štěstím a Světlem. Objala mě a řekla mi, že chce být jako já a že by se chtěla u mě učit, jak pomáhat lidem. Pochopila, že její nemoc má smysl."

Naše děti potřebují Světlo a lásku, potřebují vědět, že nám mohou říci všechno, co cítí a co vidí a také to, co se jim na nás nelíbí. Učme svoje děti , že Dobro, Láska a Světlo existuje a pokud zjistíme, že mají výjimečné schopnosti, rozvíjejme je. Děti mají velice silně vyvinutou intuici. Když někoho milují, vždycky poznají, že mu není dobře, že se něco někde přihodilo.

Dětská kineziologie je určena dětem od 5 do 14 let. První tři stupně dětské kineziologie jsou základem výuky Kineziologie Světla pro děti a mohou se ji učit i děti, které ještě neumí číst a psát. Děti a Světlo patří k sobě. Naučme se dávat dětem své Světlo a lásku a naučme je milovat život a radovat se z něho.

Žijme tak, aby si děti nemusely dávat vinu za naše chyby.

S láskou všem, kdo čtou tyto řádky. Ať Vás provází Světlo.

Helena Zavadilová, autorka nauky Děti a světlo