Světlo za Branou

 

 

 

Krása

 

 

„Krása bytí, láska, radost a štěstí přichází

do našich životů tehdy, když poznáme

 sami sebe a když pochopíme, že svoje

 štěstí tvoříme my sami. My jsme

krása bytí, láska, radost

a štěstí,

v každé

 naší

 myšlence,

slově a skutku.“Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Škola Kineziologie světla.

Škola Kineziologie světla

„Kineziologie světla je cestou k lásky k sobě a k druhým lidem, cestou lásky k Bohu, k Ježíši Kristu. Ježíš Kristus nezemřel. Jeho světlo je
čistá Boží láska a Boží světlo v každém z nás.“

Škola Kineziologie světla CARUSELL vznikla v roce 2003. Přináší lidem učení o světle Ježíše Krista v nás a okolo nás, o síle světla, které je v každém člověku, o síle čisté lásky v nás. Je to učení přijímané Helenou Zavadilovou skrze automatické písmo a automatickou kresbu. Je to učení o Dobru, Lásce, Víře a Naději.

Nová metoda kineziologie nazvaná – Kineziologie světla používá k práci terapeuta čistou lásku a světlo Ježíše Krista. Tuto metodu začala paní Helena Zavadilová tvořit od roku 2001 a v roce 2003 ji začala ve Škole kineziologie CARUSELL ve Zlíně učit a předávat svým žákům světla.

„ Od samého počátku tvoření Kineziologie světla mi bylo sdělováno, že světlo, s nímž pracuji, je světlo Ježíše Krista, ale v té době ještě nemohla být tato informace sdělena mým studentům a veřejnosti. S pokorou a láskou jsem přijala tuto informaci a pokračovala v učení tak, jak mi sdělovali moji duchovní a světelní ochránci a pomocníci. V průběhu let došlo k výrazným změnám ve výuce Kineziologie světla. Dá se říci, že tak, jak prochází každý člověk svými přeměnami ve svém životě, procházelo také učení Kineziologie světla svým vývojem a transformacemi.“

Kineziologie světla prošla svojí první transformací dne 11. 11. 2005, již vytvořené stupně kineziologie byly nahrazeny novým, daleko vyšším učením přicházejícím z vyšších dimenzí světla. Studenti, kteří v té době měli za sebou již 4 až 7 stupňů Kineziologie světla, prošli velkou zkouškou pokory ve chvíli, kdy se vraceli po několikaletém studiu do 2. stupně Kineziologie světla. Tento stupeň byl však daleko vyšší než nejvyšší stupeň, který byl doposud vyučován.

Následně proběhla další transformace Kineziologie světla dne 29. 11. 2006, kdy byl dokončen třetí stupeň Kineziologie světla nazvaný Moudrost světla. Tento stupeň již hovořil otevřeně o lásce a světle Ježíše Krista a obsahoval v sobě již informaci o světle Grálu, které je součástí tohoto učení. Tento stupeň obsahuje práci se sedmi zrcadly a skrze ně s velkými pomocemi.

„Kineziologie světla je duchovní nauka, způsob alternativní medicíny, která je určena pro všechny lidi, kteří touží najít sami sebe a světlo Ježíše Krista v sobě a okolo sebe. Nezáleží na jejich víře a vyznání. Každý člověk je milované Boží dítě. Každý má právo se naučit pracovat s Božím světlem v sobě.“

7 Stupňů Kineziologie světla

Každý stupeň Kineziologie světla je stupněm duchovního vývoje.

1. stupeň SVĚTLO LÁSKY
2. stupeň ŘÁD SVĚTLA
3. stupeň MOUDROST SVĚTLA
4. stupeň DUŠE SVĚTLA
5. stupeň SVĚTLO PRAVDY
6. stupeň ZDROJ SVĚTLA
7. stupeň PRVOPOČÁTEK SVĚTLA

Autorkou duchovní nauky Kineziologie světla je paní Helena Zavadilová, žijící ve Zlíně v České republice.

Paní Helena Zavadilová je psychoterapeut, který pomocí fenoménu světla jasnoslyšení, jasnovědění a jasnocítění přijímá v současné době 7 duchovních nauk.

Každá z těchto duchovních nauk má stejný základ – Boží lásku, v podobě čisté lásky Boží a světlo Ježíše Krista.


Místo výuky: Zlín, Česká republika.

Lektor pro Českou republiku: Helena Zavadilová, autorka

Výuku Kineziologie světla je možné zahájit i v dalších městech, v případě, že zájemci o výuku zorganizují jednotlivé semináře a dohodnou s paní Helenou Zavadilovou termíny.

Minimální počet studentů jednoho semináře: 12

Maximální počet studentů jednoho semináře: 20

Organizátor seminářů má každý seminář s 50 % slevou.