Světlo za Branou

 

 

 

Krása

 

 

„Krása bytí, láska, radost a štěstí přichází

do našich životů tehdy, když poznáme

 sami sebe a když pochopíme, že svoje

 štěstí tvoříme my sami. My jsme

krása bytí, láska, radost

a štěstí,

v každé

 naší

 myšlence,

slově a skutku.“Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Škola Kineziologie světla.

ŠKOLA KINEZIOLOGIE SVĚTLA
zahájení výuky v dubnu 2018


„Kineziologie světla je cestou k lásky k sobě a k druhým lidem, cestou lásky k Bohu, k Ježíši Kristu a k veškerému světlu v nás a okolo nás. Je to cesta k Boží lásce a Božímu světlu, k nekonečnému dobru a k Jednotě světla v každém z nás.“


Škola Kineziologie světla CARUSELL vznikla v roce 2003. Přináší lidem učení o světle Ježíše Krista v nás a okolo nás, o síle světla, které je v každém člověku, o síle čisté lásky v nás. Je to učení přijímané Helenou Zavadilovou skrze automatické písmo a automatickou kresbu. Je to učení o Dobru, Lásce, Víře a Naději.

Nová metoda kineziologie nazvaná – Kineziologie světla používá k práci terapeuta čistou lásku a světlo Ježíše Krista. Tuto metodu začala paní Helena Zavadilová tvořit od roku 2001 a v roce 2003 ji začala ve Škole kineziologie CARUSELL ve Zlíně učit a předávat svým žákům světla.

„ Od samého počátku tvoření Kineziologie světla mi bylo sdělováno, že světlo, s nímž pracuji, je světlo Ježíše Krista, ale v té době ještě nemohla být tato informace sdělena mým studentům a veřejnosti. S pokorou a láskou jsem přijala tuto informaci a pokračovala v učení tak, jak mi sdělovali moji duchovní a světelní ochránci a pomocníci. V průběhu let došlo k výrazným změnám ve výuce Kineziologie světla. Dá se říci, že tak, jak prochází každý člověk svými přeměnami ve svém životě, procházelo také učení Kineziologie světla svým vývojem a transformacemi. Nyní používám ke své práci veškeré světlo, zejména však světlo Ježíše Krista, Marie Magdalény a Boží světlo. To je základ Kineziologie světla a základ k čisté lásce, kterou neseme v sobě."

Kineziologie světla prošla svojí první transformací dne 11. 11. 2005, již vytvořené stupně kineziologie byly nahrazeny novým, daleko vyšším učením přicházejícím z vyšších dimenzí světla. Studenti, kteří v té době měli za sebou již 4 až 7 stupňů Kineziologie světla, prošli velkou zkouškou pokory ve chvíli, kdy se vraceli po několikaletém studiu do 2. stupně Kineziologie světla. Tento stupeň byl však daleko vyšší než nejvyšší stupeň, který byl doposud vyučován.

Následně proběhla další transformace Kineziologie světla dne 29. 11. 2006, kdy byl dokončen třetí stupeň Kineziologie světla nazvaný Moudrost světla. Tento stupeň již hovořil otevřeně o lásce a světle Ježíše Krista a obsahoval v sobě již informaci o světle Grálu, které je součástí tohoto učení. Tento stupeň obsahuje práci se sedmi zrcadly a skrze ně s velkými pomocemi.

Největší transformací prošla Kineziologie světla v roce 2012, kdy mi můj zemřelý manžel začal ze Světla posílat nauku o Jednotě světla. Ta změnila pohled na celostní medicínu, protože kromě mysli, duše a těla jsem přijala informace o dalších úrovních Jednoty světla, které neseme v sobě. Následnou individuální výukou mých studentů ve Zlíně a v Praze, jsem přijala ještě rozšiřující informace k tomuto Učení světla. Tyto informace mě vedou k napsání Velké knihy o světle, protože světlo nám může pomáhat v hloubce našeho bytí a Stvoření až do paměti naší DNA. Naše buňky dokážeme uzdravit pomocí světla a čisté lásky. Toto je Cesta lásky a světla, cesta sebeléčení, sebepoznání a duchovního růstu.

7 stupňů Kineziologie světla = 7 stupňů duchovního vývoje

1. stupeň SVĚTLO LÁSKY A ZÁKONY SVĚTLA
2. stupeň JEDNOTA SVĚTLA A POHÁRY SVĚTLA
3. stupeň ŘÁDY SVĚTLA A PAPRSKY SVĚTLA
4. stupeň MOUDROST SVĚTLA A DUŠE SVĚTLA
5. stupeň SVĚTLO PRAVDY A BRÁNY SVĚTLA

6. stupeň ZDROJ SVĚTLA A CHRÁMY SVĚTLA
7. stupeň PRVOPOČÁTEK SVĚTLA 

Autorkou duchovní nauky Kineziologie světla je paní Helena Zavadilová, žijící ve Zlíně v České republice.

Místo výuky: Zlín, Praha Česká republika.

Lektor pro Českou republiku: Helena Zavadilová, autorka

Výuku Kineziologie světla je možné zahájit i v dalších městech, v případě, že zájemci o výuku zorganizují jednotlivé semináře a dohodnou s paní Helenou Zavadilovou termíny.

Minimální počet studentů jednoho semináře: 12

Maximální počet studentů jednoho semináře: 21

Organizátor seminářů má na svoji účast na semináři  50 %ní slevu.
Informace: tel. +420 775 332 319