Za světlem

 


 

 

Víra

„Boží láska a světlo je nekonečné
a věčné. Když přijmeme do svého
života Boha a víru v jeho lásku
a světlo, přijdou do našeho
života zázraky. Staneme
se Posly světla a
lásky
pro
sebe
a pro druhé.“


Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Automatická kresba

AUTOMATICKÁ KRESBA A PÍSMO


Automatická kresba a písmo je první stupeň duchovní nauky Fenomén světla a otevírá dveře do nekonečného Vesmíru v nás a okolo nás. Otevírá dveře k sebeléčení světlem, ke zharmonizování životních situací, partnerských vztahů, rodinných vztahů, zharmonizování životního prostředí, obydlí, zaměstnání, zharmonizování vnitřní a vnější harmonie, čaker, vnitřní a vnější ženy, muže a dítěte v nás, dokáže odstranit bolest, smutek, lítost a hluboká zranění naší duše a všech našich úrovní našeho bytí.

Pokud hledáme ve svém životě sami sebe, svoje určení, svoji cestu, potom je třeba nejprve objevit krásu své duše, potlačit své ego. Duše člověka má svoje neopakovatelé Světlo. Světlo duše je nekonečné a věčné. Září skrze každého člověka. U některých lidí je zář silnější, u některých slabší. Některá duše je plná bolesti, zármutku, zmatku, utrpení. Duše je sídlo našeho světla, a proto je tak důležité udělat si prostor pro poznání své duše, pro poznání sebe.

Láska duše nám pomáhá najít světlo v sobě a cestu k sobě. Touto cestou je tvořivost. Mnohá nedorozumění mezi lidmi, mnohá onemocnění na fyzickém těle člověka vznikají právě tím, že člověk nemá dostatek lásky. Nestačí jen lásku rozdávat, ale je třeba ji prožívat a dostávat. Pomocí čisté lásky, kterou v sobě nosíme, dokážeme otevřít svoji duši pro sebe a pro druhé. Mít rád sám sebe není sobectví. Bez lásky k sobě nejsme schopni dávat dostatek lásky druhým lidem.

Skrze automatickou kresbu s používáním světla Ježíše Krista je možné naučit se pomáhat sobě a druhým lidem, léčit sebe a druhé. Automatická kresba je nezbytnou pomůckou a doplňkem prací každého terapeuta na sobě. Tím, že dokážeme uvidět sebe v různých úrovních a podúrovních, rovinách a hlubinách našeho bytí, dokážeme pochopit složitost lidského bytí a lidských povah. Najdeme sebe, objevíme svoje problémy a dokážeme je odstranit.